Over de stichting

Stichting Thuis in Nederland is opgericht in 2017 met als doel het bevorderen van de integratie tussen, en de zelfredzaamheid van, verschillende bevolkingsgroepen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van leer-werktrajecten, het inzetten van vrijwilligers en experts en het werven van fondsen.

De stichting wil dit doel verwezenlijken door het stimuleren van de ontwikkeling van sociale ondernemingen waarin nieuwe Nederlanders via leerwerktrajecten een snelle ontwikkeling maken in taal, vaardigheden en netwerk.

Vanaf 2021 is de stichting betrokken bij haar eerste project waarin ze de sociale onderneming Grenzeloos Maastricht BV helpt om door te groeien naar een financieel zelfvoorzienend model.