Verantwoording

Doelstelling
Het doel van de stichting is: Het bevorderen van de integratie tussen, en de zelfredzaamheid van, verschillende bevolkingsgroepen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van leer-werktrajecten, het inzetten van vrijwilligers en experts en het werven van fondsen.

Gegevens

Naam
Stichting Thuis in Nederland
RSIN
857773240
KVK
69186596
Rekeningnummer
NL31 BUNQ 2056 2173 41
 

Postadres
Stichting Thuis in Nederland
Eburonenweg 15
6224HT Maastricht

Bestuur

Bestuurders
T.T. van Dijk – voorzitter
F.T. Koppelaar – secretaris
F.A.J.J. Gustings
L. Crombach

Belongingsbeleid
De bestuurder van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Deze bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt binnenkort gepubliceerd.

Documenten